باشگاه هایی که قبلا به آکادمی های خود توجه نکرده و یا حتی با بدهی های مالی یا شکایت های بسیار زیادی روبرو بوده اند و در بخش زیر ساخت نقاط ضعف بسیاری داشته اند هم اکنون با ارزیابی چندین ساله در مجوز حرفه ای توانسته اند خود ار تغییر داده و پیشرفت کنند البته این موارد به جز باشگاه های استقلال، پرسپولیس و چند باشگاه دیگر است